Zarząd

Zarząd:

Małgorzata Joniec - prezes zarządu
Tomasz Bruździak - wiceprezes zarządu
Aneta Wolak - skarbnik
Anna Jaworska - członek zarządu
Joanna Wojtowicz - członek zarządu
 

Komisja rewizyjna:

Romana Rychcik - przewodnicząca komisji
Zbigniew Połoniewicz - członek komisji
Adam Adamski - członek komisji