Targi Organizacji Pozarządowych Powiatu Ostródzkiego TOPPO 2015

W Ostródzie w dniach 27 – 28.06.2015r. odbyły się Targi Organizacji Pozarządowych Powiatu Ostródzkiego. W tym wydarzeniu wzięli udział również przedstawiciele Stowarzyszenia „Niezależni Ostródzianie”. Targi rozpoczęły się przemówieniami Marka Gustawa Brzezina – marszałka województwa warmińsko-mazurskiego, Andrzeja Wiczkowskiego – starosty powiatu ostródzkiego, Dariusza Struka – sekretarza miasta Ostródy.

 

Po uroczystym otwarciu odbył się bardzo interesujący panel dyskusyjny pt. III sektor po 25 latach wolności, w którym udział wzięli Bartłomiej Głuszak, Arkadiusz Jachimowicz, Jerzy Boczań, Marek Borowski oraz Małgorzata Chołubiec. Panel prowadziła Monika Hofman. Poruszano tu tematy zmian, które powinny nastąpić dla organizacji pozarządowych, mówiono, co - po wielu trudach - udało się zmienić w tym sektorze, a nad czym trzeba jeszcze pracować.

Po przerwie odbywały się sesje warsztatowe. Nasi przedstawiciele uczestniczyli w następujących szkoleniach: Pomysły na lokalną aktywność w miastach, Pomysły na lokalną aktywność na terenach wiejskich, Praca ze środowiskami seniorskimi, Małe granty i dotacje dla początkujących.

Dzięki udziałowi w targach mieliśmy okazję nie tylko zdobyć wiedzę na interesujące nas tematy, ale również zawrzeć ciekawe znajomości z członkami innych organizacji pozarządowych, które w przyszłości mogą zaowocować współpracą podczas realizacji różnych przedsięwzięć.

Drugi dzień targów to pokaz działania Trzeciego sektora. Organizacje pozarządowe wystawiły swoje stoiska na Bulwarze Jeziora Drwęckiego w Ostródzie. Można tu było obejrzeć zdjęcia, własnoręcznie wykonane prace plastyczne, zdobyć przepisy na zdrowe przetwory oraz dokonać ich degustacji, wziąć udział w nauce strzelania z łuku czy wiatrówki. Zorganizowano jeszcze wiele innych atrakcji. Oglądanie stoisk umilały występy artystyczne.

Te dwa dni targów to wspaniała okazja do poszerzania wiedzy na temat organizacji pozarządowych. Można było dowiedzieć się, co to są organizacje pozarządowe (stowarzyszenia, fundacje, wolontariat, kluby sportowe, itp.) i czym tak naprawdę się zajmują. Dobrze, że chcemy jako mieszkańcy powiatu ostródzkiego działać na rzecz naszych miast, ale byłoby nam łatwiej, gdyby ta chęć była powszechniejsza.

Dziękujemy organizatorom za Targi Organizacji Pozarządowych Powiatu Ostródzkiego.

Małgorzata Joniec