Kontakt

Stowarzyszenie
„Niezależni Ostródzianie”
ul. Gen. Sosnkowskiego 21
14-100 Ostróda

KRS: 0000480238
REGON: 281549722
NIP: 7412126725

Numer konta: 06 2030 0045 1110 0000 0340 0720

e-mail: niezalezniostrodzianie@gmail.com
tel. +48 515 280 742

www.niezalezniostrodzianie.pl